Το μεγαλύτερο ατού μιας επιχείρησης είναι το κατάλληλα εκπαιδευμένο εργατικό δυναμικό της. Δείτε σχετικό άρθρο από τον Νικολά Σμιτ (Επίτροπος Απασχόλησης και Κοινωνικών Δικαιωμάτων) και τη Μαρία Γκαμπριέλ (Επίτροπος Καινοτομίας, Έρευνας, Πολιτισμού, Εκπαίδευσης και Νεολαίας), στο capital.gr