Πολιτικές GDPR

Ο νέος Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (GDPR) της ΕΕ αναφέρεται στην νομοθεσία περί προστασίας των δεδομένων και έχει άμεση εφαρμογή σε όλα τα Κράτη-Μέλη από 25/05/2018.

Σκοπός της εφαρμογής του είναι η άρση των νομικών ασαφειών, η ενδυνάμωση θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών των φυσικών προσώπων καθώς και η ομοιομορφία του νομικού πλαισίου σε όλα τα κράτη-μέλη.

Έχει εφαρμογή σε όλες τις επιχειρήσεις (ιδιωτικές και δημόσιες) που διαχειρίζονται, επεξεργάζονται, αποθηκεύουν και διακινούν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.

Σε περίπτωση παραβίασης (η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα έχει το δικαίωμα ελέγχου συμμόρφωσης με τον Κανονισμό) προβλέπονται υψηλά πρόστιμα (μέχρι και 10.000.000 ευρώ ή 2% του συνολικού παγκόσμιου ετήσιου κύκλου εργασιών του προηγούμενου οικονομικού έτους, ανάλογα με το ποιο είναι υψηλότερο). Τέλος, ορίζεται δικαίωμα αποζημίωσης του υποκειμένου και ευθύνη του υπεύθυνου επεξεργασίας.

Δείτε αναλυτικότερα :

Οδηγία 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Νόμος 4624/2019

Αναλαμβάνουμε την δημιουργία και εφαρμογή ψηφιακών πολιτικών ώστε να εναρμονιστεί η επιχείρηση σας με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR).

Φόρμα επικοινωνίας

Με τη χρήση του ιστότοπου, αποδέχεστε την πολιτική μας για την Προστασία προσωπικών δεδομένων.

Βρείτε μας
Στοιχεία επικοινωνίας

Διεύθυνση:
Αρτέμιδος 15, Γαλάτσι

  Σταθερό:
210-2135221

  Kινητό:
697-4463969

  Fax:
210-2921304

  Email:
info@feline.gr