Η διαχείριση του Cloud χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή! Διαβάστε στο capital.gr την έκθεση των βάσεων δεδομένων πελατών της Microsoft!